Seminář: Global Storylines v praxi

V Global Storylines jsou děti vtaženy do příběhu, který se stává dlouhodobou osou výuky. Příběh klade před komunitu problémy a výzvy, které musí její členové řešit. Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata v bezpečném prostředí fiktivního příběhu. Děti vede k aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci, solidaritě a empatii s druhými.

Cílová skupina pedagogové a pedagožky 1. stupně ZŠ
Otevřené termíny

V současné době nejsou vypsány žádné otevřené termíny, svůj předběžný zájem můžete vyjádřit zde a my se vám ozveme, až budou vypsány konkrétní termíny.

Časová dotace 18 hodin
Formát na objednání dle domluvy (např. 2 x 8 hodin)
Cena na objednání pro celou skupinu 33 400 Kč–46 700 Kč (závisí na počtu účastníků a dalších faktorech)

Kurz připraví účastníky a účastnice na práci s pedagogickým přístupem Global Storylines (www.nazemi.cz/global-storylines), tak aby jej mohli samostatně realizovat dle existujících metodik. Global Storylines umožňují otevírat prostor pro participativní výuku a práci s globálními tématy, ale také významně působí na proměnu vztahu mezi učitelem a žáky a vedou ke vzájemnému ocenění a respektu. Během kurzu si účastníci a účastnice osvojí nutné předpoklady důležité pro práci s příběhy – seznámí se s obsahem a cíli globálního rozvojového vzdělávání a s tím, jak pracovat se základními dramatickými technikami ve výuce. Následně coby účastníci budou pracovat v jednom konkrétním příběhu, který bude vybrán s ohledem na kontext a preference skupiny. Příběh budou prožívat jednak v rovině dětí v roli postavy z příběhu, jednak v rovině mimo roli. Seminář je akreditován MŠMT a realizujeme jej na objednání pro skupinu pedagogů.

„Není to o tom využít GS v každé hodině a každém předmětu a ani to nemá smysl. Spíš aby žáci věděli, co se tím učíme, že učení není jen diktát a vyjmenovaná slova, že učení vede i k životním dovednostem.“
Karla Černá — učitelka na MŠ a ZŠ Ivančice-Řeznovice

Máte zájem o další semináře?