Seminář: Konflikt jako příležitost k učení

Záměrem programu je prozkoumat vlastní vztah ke konfliktům, nabídnout představu o možných způsobech jejich řešení a rozšířit paletu možností, jak téma konfliktů zařazovat do výuky.

Cílová skupina Program je určen zejména pro pedagogy a pedagožky, kteří pracují s dětmi či mladými lidmi ve formálním nebo neformálním vzdělávání, případně studenty a studentky pedagogických oborů.
Otevřené termíny

V současné době nejsou vypsány žádné otevřené termíny, svůj předběžný zájem můžete vyjádřit zde a my se vám ozveme, až budou vypsány konkrétní termíny. | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 14-18 lidí 

Cena pro jednotlivce 4 200 Kč (zlevněná 3 100 Kč*, solidární 5 250 Kč**)
Formát na objednání 16 hodin (dvoudenní varianta)
Cena na objednání pro celou skupinu 23 000–47 500 Kč (příp. dle domluvy; závisí na počtu účastníků a dalších faktorech)

Zajímájí nás konflikty na úrovni osobní, společenské i globální. Při zkoumání osobní roviny konfliktu osaháme vlastní vztah ke konfliktům, kterých jsme přímo účastni nebo které probíhají okolo nás, v rodině či ve škole. Zmapujeme, jak podporovat prostředí nenásilného řešení konfliktu v naší škole či skupině, se kterou pracujeme. Téma společenských konfliktů nás přivede k zasahování, práci s postoji a názory a k tréninku dovedností vedení konstruktivní diskuze. V tématu ozbrojených konfliktů budeme hledat cesty, jak pracovat s nejistotou pramenící z přehlcenosti a rozporuplnosti přicházejících informací o současných konfliktech a přesto se nevzdávat záměru je jako důležité téma dneška s dětmi a mladými lidmi otevírat.
Program je postaven na dva dny, ve kterých se kombinují teoretické vstupy se zážitkovou formou. Součástí je domácí příprava v rozsahu 2-3 hodiny.

*Zlevněná cena je určena pro studenty a studentky, rodiče na rodičovské dovolené, nezaměstnané, dobrovolníky a dobrovolnice NaZemi, příp. dle domluvy.
**Zaplacením solidární ceny podpoříte účast na našich kurzech a seminářích těch zájemců, kteří si ji vzhledem ke své životní situaci nemohou dovolit. Mnohokrát vám za to děkujeme.

Máte zájem o další semináře?