Seminář: Vedení diskuzí 1 a 2, tréninková setkání

Záměrem dvou tréninkových setkání je rozvoj facilitátorských dovedností při vedení diskuzí tak, aby diskuze směřovala k prozkoumávání tématu, hlubšímu přemýšlení a posunu diskutujících. Seminář je akreditovaný MŠMT.

Cílová skupina Setkání je určeno pro zkušenější účastníky a účastnice, kteří se ve třídách, oddílech, týmech či kolektivech dostávají do pozice přípravy a vedení diskuzí. Není nutná aktivní pedagogická praxe.
Otevřené termíny

 17. 3. a 13. 4. 2022 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-16 lidí |  akreditace MŠMT jako DVPP

Přihlašování zde do 10. 3.

Časová dotace 16 hodin
Cena pro jednotlivce 3 400 Kč (zlevněná 2500 Kč*, solidární 4200 Kč**)
Formát na objednání 8 hodin / 16 hodin (jednodenní či dvoudenní varianta)
Cena na objednání pro celou skupinu 11 500–16 300 Kč / 23 000–47 500 Kč (příp. dle domluvy; závisí na počtu účastníků a dalších faktorech)

Záměrem tréninku  je rozvoj facilitátorských dovedností při vedení diskuzí tak, aby diskuze směřovala k prozkoumávání tématu a k posunu přemýšlení diskutujících.
Na prvním setkání si vymezíme kvality diskuze jako pedagogického nástroje z hlediska obsahu i procesu diskuze. Budeme se věnovat reflexi facilitátorské role z pohledu moci a otázce, jakými zásahy a metodami může facilitátor kvality diskuze rozvíjet. Prostor bude i pro vyzkoušení dovedností a diskuzních metod, které jsou alternativou k otevřené diskuzi.

Tréninkové setkání Vedení diskuzí 2 (navazující na Vedení diskuzí 1) vyhrazuje velkou část prostoru pro praktický nácvik dovedností potřebných pro vedení diskuze a podporování kvalit diskuze: sledování, vyjasňování, shrnování, přerušování, propojování příspěvků, práce se záznamem. Budeme se také věnovat otázce, jak s respektem reagovat v obtížných situacích. Pracovat budeme v menších skupinách i společně.

Seminář realizujeme jej u nás jako otevřený či na objednávku v jednodenní nebo dvoudenní variantě. Seminář je akreditovaný MŠMT v jednodenní i dvoudenní variantě.

*Zlevněná cena je určena pro studenty a studentky, rodiče na rodičovské dovolené, nezaměstnané, dobrovolníky a dobrovolnice NaZemi, příp. dle domluvy.
**Zaplacením solidární ceny podpoříte účast na našich kurzech a seminářích těch zájemců, kteří si ji vzhledem ke své životní situaci nemohou dovolit. Mnohokrát vám za to děkujeme.

Máte zájem o další semináře?