Seminář: Práce s kontroverzními tématy

Záměrem semináře je prozkoumat, jak se věnovat komplexním tématům bez jednoznačných odpovědí a přitom udržet bezpečné prostředí pro účastníky a účastnice programu. Seminář je akreditovaný MŠMT.

Cílová skupina Seminář je určen pro lidi, kteří se ve třídách, oddílech, týmech či kolektivech setkávají s kontroverzními tématy a hledají cesty, jak bezpečně otevírat diskuzi o nich.
Otevřené termíny

V současné době nejsou vypsány žádné otevřené termíny, svůj předběžný zájem můžete vyjádřit zde a my se vám ozveme, až budou vypsány konkrétní termíny.| Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-16 lidí | akreditace MŠMT jako DVPP

Časová dotace 8 hodin/16 hodin
Cena pro jednotlivce 1 900 Kč (zlevněná 1 400 Kč*, solidární 2 400 Kč**)
Formát na objednání 8 hodin / 16 hodin (jednodenní či dvoudenní varianta)
Cena na objednání pro celou skupinu 11 500–25 000 Kč / 23 000–47 500 Kč (příp. dle domluvy; závisí na počtu účastníků, místě konání a dalších faktorech)

Záměrem semináře je prozkoumat, jak se věnovat komplexním tématům bez jednoznačných odpovědí a přitom udržet bezpečné prostředí pro účastníky a účastnice programu. Kontroverzní témata jsou charakteristická tím, že vzbuzují silné emoce a mají tendenci rozdělovat společnost či komunitu. Téměř každé téma se může stát kontroverzním, pokud členové skupiny zastávají různé interpretace událostí, mají různé hodnotové rámce, emoce a osobní zkušenosti. Mají jiný pohled na to, co se má stát dál a jak má být téma řešeno. Při otevřeném přístupu ke komunikaci a vzdělávání se tedy kontroverzním tématům nelze vyhnout, někdy je těžké je předvídat, nicméně je možné se na práci s nimi připravit. Workshop bude prvním krokem a ukázkou takové přípravy. Společně se pokusíme hledat odpovědi na otázky: Jak pracovat s vlastním postojem ve výuce kontroverzních témat? Jak pracovat s tématem, když nemám dost informací a relevantních zdrojů?

Seminář je akreditovaný MŠMT a realizujeme jej u nás jako otevřený či na objednávku v jednodenní nebo dvoudenní variantě. V dvoudenní variantě je pak druhý den zaměřen na praktický nácvik konkrétních dovedností: vedení diskuze, jak reagovat na překvapivé výroky apod.

*Zlevněná cena je určena pro studenty a studentky, rodiče na rodičovské dovolené, nezaměstnané, dobrovolníky a dobrovolnice NaZemi, příp. dle domluvy.
**Zaplacením solidární ceny podpoříte účast na našich kurzech a seminářích těch zájemců, kteří si ji vzhledem ke své životní situaci nemohou dovolit. Mnohokrát vám za to děkujeme.

Máte zájem o další semináře?