Program: Do roboty! workshop o budoucnosti práce (i online)

Jak se v souvislosti s robotizací promění povaha práce? A dá se na to nějak připravit?

Cílová skupina 16 let a více (program je vhodný i pro dospělé)
Časová dotace 150–240 min (cca 3–4 vyučovací hodiny)
Cena na objednání cena domluvou podle vašich finančních možností (obvykle kolem 1400-4500 Kč + cestovné)

V důsledku robotizace a digitalizace se proměňuje hodně věcí - to, jak komunikujeme, navazujeme a udržujeme vztahy, jak se dozvídáme nové informace. S robotizací a digitalizací jsou spojeny i velké posuny v oblasti práce. Určují nejen to, co děláme většinu našeho času (příprava na povolání ve škole, zaměstnání či podnikání v dospělosti), ale i jaké je naše postavení ve společnosti, co si můžeme dovolit, jaké máme podmínky k životu. Proto je klíčové se ptát, jak bude v měnícím se světě práce vypadat.

Program seznámí účastníky a účastnice se základními pojmy souvisejícími s prací v digitálním věku a možnými perspektivami vývoje. Interaktivními metodami a skrze práci s příběhovými texty podněcuje zvažování možných důsledků změn pro ně osobně i pro život společnosti jako celku. Zaměřuje se přitom zejména na hodnotové a postojové aspekty měnící se společnosti práce a vede k přijetí odpovědnosti za využití potenciálu změny ve prospěch všech.

K tématu jsme v NaZemi vytvořili i web www.pracebudoucnosti.cz.

Vzdělávací lekci realizujeme nově i online v podobném časovém rozsahu (příp. dle domluvy). Podrobnosti o způsobu realizace vždy domlouváme individuálně.

Máte zájem o další vzdělávací programy?