Program: Klimatická lekce (i online)

O změnách klimatu se v současné době mluví velmi často, na různých místech a různými způsoby. Téma se nějakým způsobem dotýká všech na Zemi. Každý člověk však přichází z jiného prostředí a s jinými informacemi, přičemž se snaží najít odpověď na zdánlivě stejnou otázku: co s tím?

Cílová skupina 16+ (program je vhodný i pro dospělé)
Časová dotace 200-240 minut, zkrácená verze 120 minut
Cena na objednání cena domluvou podle vašich finančních možností (obvykle kolem 1400-4500 Kč + cestovné)

Program interaktivní a hravou formou prozkoumává naše vnímání klimatické změny a různé postoje k možné krizi. Zkoumá mechanismy ve společnosti, které nás odvádí od spolupráce, a otevírá obecnější otázky spojené s těžko uchopitelným problémem: Jak se můžeme stavět k tak komplexnímu problému, který jsme schopni nahlédnout jen z malé části? Jak řešit výzvu, která přesahuje možnosti jednotlivce i skupin? Co hledání řešení přispívá, a co od něj naopak odvádí? A co s tím můžu dělat já?

Program vznikl v rámci projeku Vzdělávání o změnách klimatu a podpory environmentálně odpovědného chování. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Máte zájem o další vzdělávací programy?