Program: Zprávy ze světa

Media nám denně přináší negativní a znepokojivé zprávy, které vytváří dojem nebezpečného okolního světa. Jak redakce vybírají události, ze kterých udělají mediální zprávu? A jaký vliv má takový výběr zpráv na naše vnímání světa?

 

 

Cílová skupina 16+ (program je vhodný i pro dospělé)
Časová dotace 200-240 minut, zkrácená verze 120 minut
Cena na objednání cena domluvou podle vašich finančních možností (obvykle 1400-4500 Kč + cestovné).

Program se zaměřuje na ozbrojené konflikty probíhající ve světě a na zprávy, které k nám o nich přicházejí. Zkoumá koncept zpravodajských hodnot a sleduje, co pro nás při přijímání zpráv určuje závažnost konfliktu. Účastníci a účastnice hledají, jak se jejich vnímání konfliktů následně promítá do jejich jednání.

Máte zájem o další vzdělávací programy?