Program: Kdo je za vodou? (i online)

Kdo je za vodou a kdo ne? Je voda jen nedostatkové zboží, nebo lidské právo?

Cílová skupina 14 let a více (program je vhodný i pro dospělé)
Časová dotace 100–120 minut
Cena na objednání cena domluvou podle vašich finančních možností (obvykle kolem 700-2500 Kč + cestovné)

Studenti a studentky mapují místa a příčiny nedostatku pitné vody. Prostřednictvím práce s různými případy ze světa získají přehled o environmentálních, sociálních a ekonomických problémech s vodou a hledají, jaký k nim máme vztah. Společně uvažují, jak se dají problémy s vodou řešit a zda k jejich řešení můžeme přispívat i my.

Program realizujeme v aktualizované verzi 2019. Její vznik podpořila Nadace Veronica.

Máte zájem o další vzdělávací programy?