Program: Světová hra na obchod

Hrajeme spravedlivou hru? Kdo rozdává karty a kdo určuje pravidla?

Cílová skupina 16 let a více (program je vhodný i pro dospělé)
Časová dotace 220–240 minut
Cena na objednání cena domluvou podle vašich finančních možností (obvykle kolem 1400-4500 Kč + cestovné)

Cukrová třtina, mléko, kakao, zlato, Ghana, Česká republika, Thajsko, USA… Abstraktní téma mezinárodního obchodu získává v programu konkrétní tvary. Studenti a studentky porozumí základním pojmům ekonomické teorie a principům fungování světového trhu. Těžit při tom budou zejména z vlastních zážitků v simulační hře. Svoji herní zkušenost pak srovnají s reálnými příklady z různých zemí světa, na jejichž základě ověří nastolené teze ekonomických teorií. V závěru programu se seznámí s možnými ekonomickými alternativami.

„Děkuji za ochotu, vstřícnost i poutavé vedení programu. Lektorky byly přátelské a program měly připravený precizně.“
Dagmar Kovaříková, paní učitelka ze ZŠ a MŠ Otnice

Máte zájem o další vzdělávací programy?