Program: Jak se do lesa volá... (i online)

Je to lhář, když mi řekl, že mu knížku sežral pes? Jsou to teroristé, nebo bojovníci za svobodu? Řadě konfliktů by se předešlo, kdyby si lidé vyjasnili, o čem je vlastně řeč, případně byli ochotní připustit, že každý vidí svět jinak.

 

Cílová skupina 16+ (program je vhodný i pro dospělé)
Časová dotace 200-240 minut, zkrácená verze 120 minut
Cena na objednání cena domluvou podle vašich finančních možností (obvykle kolem 1400-4500 Kč + cestovné)

Program se zaměřuje na vliv pozorovatele na konflikt. Zkoumá, jaké důsledky má na konflikt mezi lidmi to, že (a jak) o něm mluví další lidé. Věnuje se i médiím, která zprostředkovávají zprávy o dění ve světě. Při práci s videem zkoumá, jak média ovlivňují společenské konflikty. Program umožňuje porozumět rozdílu mezi pozorováním a hodnocením v rozhovoru a mezi fakty a názory v médiích. Na příkladech a zkušenosti ukazuje, co jejich směšování dělá s vyzněním popisované situace.

Máte zájem o další vzdělávací programy?