Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Vše
Výzkumná zpráva o zpracování kůže a podmínkách v italských koželužnách v oblasti Santa Croce. Zprávu vydaly v prosinci 2015 italské organizace Centro Nuovo Modello di Sviluppo (CNMS) a Campagna Abiti Puliti (CAP), v ČR ji publikovalo NaZemi. Aktualizovaná verze z listopadu 2016.
Souhrnná zpráva z dvanácti Fór veřejnosti, které se na konci roku 2015 konaly v následujících zemích: Česká republika, Polsko, Rakousko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Navarra – Španělsko, Bulharsko, Itálie, Velká Británie, Slovensko a Německo. Fóra proběhla v rámci projektu Change Your Shoes (Obuj se do toho). Výsledná zpráva byla předána představitelům Evropské unie na diskuzním setkání 6. dubna v Evropském parlamentu.
Výzkum provedený iniciativou Change Your Shoes (Obuj se do toho), který testoval 64 párů bot od 23 firem na přítomnost škodlivého šestimocného chromu v kožené obuvi. Výzkum proběhl ve 12 evropských zemích. Vydalo NaZemi 2016.
Souhrnná zpráva z dvanácti Fór veřejnosti, které se na konci roku 2015 konaly v následujících zemích: Česká republika, Polsko, Rakousko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Navarra – Španělsko, Bulharsko, Itálie, Velká Británie, Slovensko a Německo. Fóra proběhla v rámci projektu Change Your Shoes (Obuj se do toho). Výsledná zpráva byla předána představitelům Evropské unie na diskuzním setkání 6. dubna v Evropském parlamentu.
Výzkum britské organizace Labour Behind Labour o pracovních podmínkách tzv. domácích pracovnic, které šijí boty mj. i pro evropský trh. Vydáno v roce 2016 v rámci mezinárodního projektu „Obuj se do toho“.
Výzkum provedený mezi 23 obuvnickými firmami. Jeho cílem bylo získat přehled o stavu sociální udržitelnosti v obuvnickém průmyslu. Vydala nezisková organizace NaZemi v rámci mezinárodní iniciativy Change Your Shoes (v ČR Obuj se do toho) v červenci 2016.
Článek o kampani Obuj se do toho publikovaný v únorovém čísle Pravého domácího časopisu (www.pravydomaci.cz, www.facebook.com/pravydomaci).
Infolist o pracovních podmínkách při výrobě obuvi, o světové produkci bot, jejich prodeji, odpovědnosti jednotlivých zapojených aktérů a co je potřeba změnit.
Brožura informuje o tom, za jakých podmínek vzniká naše obuv a co mohou firmy, vlády i spotřebitelé pro změnu těchto podmínek udělat. Vydáno 2015.
Průzkum veřejného mínění provedený mezinárodní společností Nielsen týkající se ochrany lidských a pracovních práv společně se zajištěním práv spotřebitelů. Výsledky týkající se pouze České republiky.