Vzdělávací programy pro studenty

Vzdělávací programy pro studenty a studentky

Interaktivní dílny využívající zážitku a spolupráce ve třídě. Rozvíjejí schopnost studentů a studentek formulovat své názory, přemýšlet v globálních souvislostech a tříbit si postoje a schopnost empatie a solidarity s druhými. Pomáhají naplnit průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova.

Objednávejte na programy@nazemi.cz, tel. +420 728 416 172.