Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Vše
Metodika informovaných a reflektovaných akcí. Vydlo NaZemi v roce 2017.
Krátký interaktivní program přináší základní vhled do globalizovaného obchodu a jeho propojení s naší spotřebou. Účastníci a účastnice se seznámí s procesem pěstování a zpracování produktů z globálního Jihu (káva, čaj, kakao, bavlna, banány), porozumějí propojenosti světa a pojmenují výhody a nevýhody, které s sebou tato propojenost přináší. Vhodné pro děti od 11 let.
Žijeme ve světě, kde je voda nejcennějším zdrojem. Je skutečně tak dostupná, jak si myslíme? Aktivita je zaměřená na dostupnost vodních zdrojů v okolí a na zasazení této dostupnosti a kvality vody do globálního kontextu. Účastníci a účastnice zasadí téma vody do lokálního prostředí, zmapují své okolí z pohledu dostupnosti a kvality vody. Vhodné pro děti od 12 let.
Žijeme ve světě, kde je voda nejcennějším zdrojem. Je skutečně tak dostupná, jak si myslíme? Aktivita je zaměřená na dostupnost vodních zdrojů v okolí a na zasazení této dostupnosti a kvality vody do globálního kontextu. Účastníci a účastnice zasadí téma vody do lokálního prostředí, zmapují své okolí z pohledu dostupnosti a kvality vody. Vhodné pro děti od 12 let.
Kolik odpadků jste už dneska vyhodili do koše? Kde všechny tyto papíry, igelity či slupky od brambor vlastně končí? Metodika se zaměřuje na produkci odpadu a vybízí účastníky a účastnice, aby se zamysleli nad tím, jak sami mohou přispět k tomu, aby odpadu bylo méně. Vhodná je pro děti od 12 let.
Manuál k dílně obsahuje metodiku a podkladové informace s daty aktualizovanými k roku 2013.
Coca-colonization. On multinationals (not only) in countries of global South Teachers' manual for two hours long workshop for the youth 14+ enables to explore the power inequality between multinational corporations and countries and its people on the example of Coca-Cola and the struggle of local people in India and Colombia. Participants search for the ethical choices we have. The workshop is part of the serie “The World in the Shopping Cart”. The purpose of this educational series is to draw attention to the relationship between our consumer behaviour and seemingly unapproachable problems in the countries of the so-called “Global South”. This educational programme was developed by Czech NGO NaZemi in year 2009 and the information background was updated in year 2012.
Teachers' manual for two hours long workshop for the youth 14+ enables to explore the question of the interconnectednes of the consumption patterns and the impacts of rainforest felling on (not just) local people using the case studies of soya production, bauxite and wood extraction. The workshop is part of the serie “The World in the Shopping Cart”. The purpose of this educational series is to draw attention to the relationship between our consumer behaviour and seemingly unapproachable problems in the countries of the so-called “Global South”. This educational programme was developed by Czech NGO NaZemi in year 2009 and the information background was updated in year 2012.