Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Vše
Manuál vám umožní samostatné vedení 90minutového programu Očima hraček. Vydalo NaZemi v roce 2013.
Zpráva z výzkumu ve dvou jihočínských továrnách, Tianyu Toys a Wai Shing, provedeného v roce 2009 hongkongskou nevládní organizací SACOM. Vedení obou továren sídlí v Hongkongu a obě továrny prošly certifikačním procesem CARE, který zajišťuje Mezinárodní svaz hračkářského průmyslu (International Council of Toy Industries – ICTI). Jak ale ukazuje studie, v obou továrnách dochází k porušování práv dělníků. Čínský výrobní sektor zažívá během globální finanční krize těžké časy. Není přitom těžké uhodnout, že nejzranitelnějšími z celého dodavatelského řetězce jsou dělníci, kteří se nacházejí na jeho konci.
Informační brožura poskytuje základní informace o globálních souvislostech mezi nadnárodními hračkářskými společnostmi, evropskými spotřebiteli a zaměstnanci továren na hračky, zejména v Číně. Podrobně popisuje problémy, které jsou s globalizovaným hračkářským průmyslem spojené, a představuje požadavky kampaně Víte, s čím si hrajete? i možnosti, jak se do kampaně zapojit.