Diskriminace

I v České republice máte velkou šanci, že během svého života zažijete nějakou formu diskriminace, především pokud jste žena. V zemích globálního Jihu je ale tahle šance mnohonásobně vyšší. Ženám žádajícím o zaměstnání tu běžně dělají vstupní těhotenský test, v práci pak musí čelit sexuálnímu obtěžování ze strany svých vedoucí a kolegů. Bránit se? O práci by okamžitě přišly a na jejich místo čekají desítky dalších.

Ženy ale nejsou jedinými oběťmi diskriminace. Úzce se týká i dalších ohrožených skupin jako jsou třeba migranti nebo etnické menšiny.

Migranty často donutí k odchodu z vlasti nepříznivé okolnosti – v zemi není práce, chybí zdravá půda, na které by se dalo něco pěstovat a nebo tu panuje politický režim, před kterým chtějí utéct. Přicházejí do země, kde nemají pracovní povolení a jejich situace mnohdy nikoho nezajímá. Často se stává, že jim nový zaměstnavatel či zaměstnavatelka seberou doklady, a oni tak nemají šanci se z továrny nebo plantáže dostat kamkoli jinam. Nebo se zadluží, aby měli kde bydlet a co jíst, a pak už se jen točí v koloběhu mizerně placené práce a mzdy, za kterou zvládnou jen umořovat další a další dluhy. Na levné pracovní síle lidí v podobně těžké situaci je postaveno mnoho průmyslových a zemědělských odvětví – třeba ananasový „zázrak“ v Kostarice, odkud se do EU doveze 75 % všech ananasů. 
+ Zobrazit více