Klimatické změny

Klima se mění a zásadně ovlivňuje fungování celé planety. V posledních letech dochází k extrémním výkyvům počasí, objevují se mimořádné povodně i období sucha. Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) dokazuje, že oteplování je způsobeno lidskou činností. Naše průmyslová společnost je postavená na spotřebě fosilních paliv a důraz na ekologicky neudržitelný růst ekonomiky ohrožuje podmínky pro život. Změna klimatu má dopad na zemědělství, snižuje se potravinová bezpečnost a biologická diverzita. Klimatické změny jsou také jednou z příčin současného pohybu lidí prchajících do Evropy. 

Klimatické výkyvy ovlivňují obyvatele zemí globálního Jihu, z nichž se velká část živí zemědělstvím. Konkrétní dopad změn vidíme na příkladu kávy. Produkci drobných pěstitelů a pěstitelek ohrožují větší vedra a sucho v kombinaci s tzv. kávovou rzí.

Kávové trable v Mexiku

„Klima se mění. Hodně prší. Pak přichází období sucha a velkého horka. Keříky usychají a houbová onemocnění se nově šíří do vyšších nadmořských výšek a ničí naši úrodu."
Hamilcar Ramirez Vazquez — pěstitel z kávového pěstitelského družstva ISMAM v mexickém státě Chiapas

Změna klimatu ovlivňuje celý obchod s kávou, protože ta je velmi citlivá na změny teploty. Mění se vhodná místa pro její pěstování. V tradičních pěstitelských zemích musí docházet k systémovým změnám a spolupráci jednotlivých aktérů, jinak tam za 30 let přestanou být k pěstování kávy vhodné podmínky.

Pěstitelé kávy jako třeba Hamilcar se na změně klimatu podílí minimálně, přesto důsledky pociťuje zcela zásadně. Změna klimatu ovlivňuje nejen jeho úrodu kávy, ale mění mu celý život. Jeho kávovníky, pěstované tradičním způsobem ve stínu, v roce 2014 napadla kávová rez. Toto houbové onemocnění se předtím nikdy do tak vysoko ležících pozemků nedostalo. Velká horka a deště v nezvyklých ročních obdobích vedly k šíření rzi i na pozemky ve výšce nad 1500 m. n. m. a snížení produkce o 23 procent oproti předchozímu roku. 

Běžní pěstitelé kávy nemají většinou prostředky pro boj s kávovou rzí. (Pro ty zapojené do systému fair trade je výhodou alespoň to, že mohou využívat prostředky fairtradového sociálního příplatku a speciálních technických školení). Snaží se zvyšovat úrodnost půdy, ořezávají napadené části keříků kávovníku, zkouší cílené používání fungicidů a pesticidů, instalují stínítka proti šíření plísně a testují odrůdy kávovníků odolnější vůči suchu a nemocem.

Za změnu klimatu je třeba přijmout spoluodpovědnost a pokoušet se aktivně řešit její příčiny i důsledky. Mezi Cíly udržitelného rozvoje OSN z roku 2015 je důraz na odstraňování drahé, nebezpečné a nezdravé závislosti na fosilních palivech (uhlí, ropa a zemní plyn stále kryjí 80 % energetické spotřeby světa) a na systematickou podporu rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Víme také, že živočišná a potravinářská výroba patří mezi hlavní odvětví, která musí snížit emise. 

Nicméně tato řešení jsou dílčí a k tomu, abychom negativním důsledkům změn klimatu zabránili, potřebujeme zcela nové uspořádání ekonomiky a tím pádem i společnosti. Indický inženýr Sanjeev Ghotge věnující se obnovitelným zdrojům zdůrazňuje: „Do slepé uličky klimatické změny nás nedostal technologický pokrok, ale špatný ekonomický systém.“ Nejde tedy jen o to vytipovat si náhodně pár opatření, ale pracovat na systémové změně. 

V NaZemi podporujeme iniciativy vedoucí ke změně snižující příčiny i dopady klimatické změny. V roce 2015 jsme podpořili celosvětový pochod za klima, spravedlnost a zelená pracovní místa.