Dětská práce

Některé děti pracují, jiné trpí dětskou prací. Mezi dítětem, které doma pomáhá rodičům, a dítětem zapojeným do dětské práce je rozdíl. Dětská práce je definovaná a zakázaná Úmluvou o právech dítěte. Je to práce, která dítěti brání ve vzdělání nebo narušuje jeho zdravý fyzický, duševní, morální či sociální vývoj. Proč tedy na světě stále pracují miliony dětí?

Africké děti sklízí kakao, evropské děti si pochutnávají na čokoládě.

Ve světě pracuje okolo 168 milionů dětí, mnoho z nich na plný úvazek. Nechodí do školy, nemají čas si hrát.
Mezinárodní organizace práce — 2013

Dětská práce úzce souvisí se spotřebou zboží v zemích globálního Severu. Děti jsou nucené pracovat například na kakaových plantážích v západní Africe. Toto kakao se potom zpracuje na čokoládu, kterou si každý z nás může koupit v nejbližším obchodě. Ačkoliv většina dětí pracuje v zemědělství, více jak třetina pracuje i ve službách a průmyslu.

Podle Mezinárodní organizace práce je 85 milionů dětí vystaveno nejhorším formám dětské práce. Jedná se o práci nebezpečnou, otrockou, ilegální spojenou s drogami a prostitucí, případně o zapojení dětí do ozbrojených konfliktů. 

Dětská práce s sebou přitom nenese jen popření práv dítěte na zdravý vývoj, ale také začarovaný kruh chudoby. Pokud je dítě nuceno pracovat již v nízkém věku a nemá šanci chodit do školy, není pravděpodobné, že si někdy v budoucnu bude slušně vydělávat kvalifikovanou prací. Dětská práce navíc snižuje cenu práce na pracovním trhu, tedy nepřispívá ve svém celku ani k vyššímu příjmu rodin, protože rodiče by při neexistenci dětské práce mohli mít vyšší mzdy a své děti zabezpečit.

Často se uvažuje o tom, zda je dětská práce důsledkem extrémní chudoby, nebo zda je naopak její příčinou. Odborníci a odbornice se většinou shodují, že platí spíše druhá varianta. Oba fenomény jsou každopádně úzce spjaty a pokud se bude dařit dětskou práci odstraňovat, lidem v zemích globálního Jihu by se mohlo dařit o něco lépe. 

Naše aktuální články k tomuto tématu si můžete přečíst zde.

Tip pro pedagogy a pedagožky

Stáhněte si zdarma aktivity Různé pohledy a Hořká statistika, díky nimž si studenti a studentky uvědomí rozsah dětské práce.