Porušování základních lidských práv

Základní lidská práva náleží každému člověku všude na světě – jsou univerzální a nedělitelná. Přesto dochází k porušování základních lidských práv dnes a denně. Mezi tato porušovaná práva patří i právo na důstojné a bezpečné pracovní podmínky, právo zakládat odbory, právo dostávat odpovídající mzdu za práci, právo na sociální zabezpečení, právo na svobodnou volbu povolání.

Lidská práva v byznysu nejsou protimluv!

Málokdo si možná uvědomuje, že i svým nákupním chováním může ovlivnit dodržování nebo naopak porušování něčích lidských práv. Při výrobě oblečení, pěstování kávy, kakaa i mnoha jiných výrobků existuje vysoká pravděpodobnost, že byla porušena lidská práva. Pokud mají být lidská práva všude na světě dodržována, potom by se i spotřebitelé a spotřebitelky měli začít více zajímat o původ svého zboží.
+ Zobrazit více