Potlačování odborů

V zemích globálního Jihu hrají odbory klíčovou roli v boji proti chudobě, protože informují zaměstnance a zaměstnankyně o jejich právech. Díky tomu taky pracovníci a pracovnice vědí, jakým způsobem můžou se svým zaměstnavatelem vyjednat práci v důstojných podmínkách.

Svobodné fungování odborů je pro zajištění důstojných pracovních podmínek velmi důležité.

Sbal se a běž

„Lester Gustav Freire Burgos dostal vyhazov a z práce ho odvedli lidé z bezpečnostní agentury. Na sbalení svých věcí a rodiny dostal 7 hodin. A to vše jen proto, že se stal tajemníkem odborové organizace FENACLE na plantáži Los Alamos v Ekvádoru.“
Alistair Smith, Banana Link — Velká Británie

Pokud mají odbory dostatek síly a svobody, aby bránily práva zaměstnanců i zaměstnankyň a vyjednávaly se zaměstnavateli, dokáží přispět ke zlepšení špatných pracovních podmínek a nízké úrovně mezd.

„Dřív jsem sklízel banány, ale po přidání k odborům mě přeřadili na odsekávání listů banánovníků. Vedení nechce, abych se stýkal s ostatními pracovníky. Sledují mě, jestli za nimi nechodím,“ vypráví při večerním setkání odborář pracující na plantáži Jardín del Tigre v Kostarice. Z obavy o svou budoucnost nechce uvádět své jméno a zobrazovat obličej na fotografii.

Uplatňování práva na sdružování a kolektivní vyjednávání je jednou z mála možností, jak prosazovat zlepšení pracovních podmínek. V praxi ale lidem zapojujícím se do odborů hrozí vyhazov, násilné útoky, únosy, nebo dokonce smrt. Významné exportní země Guatemala a Kolumbie patří mezi 5 států na světě, v nichž se odehrává nejvíce násilí vůči odborářům.

Jedním z tahounů kostarických odborů je Didier Leiton, který se pravidelně setkává s lidmi z plantáží, řeší jejich osobní kauzy, informuje o aktuální výši minimální mzdy, vzdělává je a motivuje k prosazování jejich práv: „Většina firem potřebuje prospívat, potřebuje zisk, dobré prodeje a dobré ekonomické výsledky. A z toho důvodu běžně porušují všechny druhy pracovních práv. Čím víc je porušují, tím víc peněz jim zbude. Odbory jsou důležité a potřebné pro to, aby z výdělku rem zůstala nějaká část i na pracovníky a pracovnice na plantážích.“ Měsíc před naším setkáním v létě 2016 Didiera za jeho odborářské aktivity přepadli, zbili a ukradli mu motorku.

Kam dál?

Chci o tom informovat
Informujte o pracovních podmínkách ve svém okolí. Objednejte si jednu z našich výstav. K tématu odborů doporučujeme Příběh banánu.