Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Vše
Zpráva z průzkumu mapujícího dostupnost informací o původu oděvů z roku 2010.
Výzkum italské pobočky Clean Clothes Campaign týkající se pracovních podmínek v oděvním průmyslu v Itálii.
Výzkum byl založen na rozhovorech s dělníky ze dvou vietnamských továren vyrábějících pro značky Columbia, Vaude a Tatonka. V Číně byli dotazováni dělníci z osmi továren, jejichž odběrateli jsou například Columbia, Declathon, Adidas, The North Face, Nike, Alpine Pro či Helly Hansen. Rozhovory proběhly v roce 2010 a byly vedeny mimo prostředí továrny a se zárukou anonymity. I přesto panoval mezi dělníky velký strach se výzkumu zúčastnit. Výzkumníci z tamějších neziskových organizací byli sledováni policií.
Výzkum SOMO a ICN v pěti přádelnách a tkalcovnách v indickém státě Tamil Nadu. Říjen 2014.
Výsledky dotazníkového šetření mezi 29 outdoorovými firmami. Výzkum byl provedený v roce 2010. Zjišťovali jsme jejich postoje k pracovním podmínkám dělníků v rámci jejich dodavatelského řetězce.
Stručný infolist o situaci v oděvním průmyslu v Kambodži. Aktualizováno v říjnu 2014.
Publikace 4 kroky k odpovědnosti je první svého druhu v českém prostředí. Nabízí konkrétní přehled kroků, které firmám pomohou vyhodnotit, zavést a kontrolovat dodržování pracovních standardů ve svých dodavatelských řetězcích a eliminovat zneužívání pracovníků.
Leták ke kampani za lepší podmínky v produkci banánů. Najdete v něm základní problémy, s nimiž se potýkají zaměstnanci banánových plantáží či názornou ukázku, kolik kdo dostane z ceny, kterou zaplatíte za banán v obchodě.
Brožura je první ucelenou příručkou společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Veřejným zadavatelům nabízí možnosti a praktické tipy, jak lze udržitelně nakupovat i ty výrobky, které pochází z rozvojových zemí a bývají často vyráběny za nedůstojných pracovních podmínek.