Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Národního akčního plánu pro implementaci Obecných principů OSN pro byznys a lidská práva. Klade si za cíl zlepšit ochranu lidských práv v souvislosti s podnikatelskou činností. Na přípravě Národního akčního plánu se podílela pracovní skupina složená ze zástupců ministerských resortů (MPO, MŽP, MPSV, MZV, MSp), neziskového sektoru (včetně NaZemi), zaměstnavatelských a zaměstnaneckých svazů a samotných firem. Následně byl 23. října 2017 schválen vládou.
Výzkumná zpráva o zpracování kůže a podmínkách v italských koželužnách v oblasti Santa Croce. Zprávu vydaly v prosinci 2015 italské organizace Centro Nuovo Modello di Sviluppo (CNMS) a Campagna Abiti Puliti (CAP), v ČR ji publikovalo NaZemi. Aktualizovaná verze z listopadu 2016.
Souhrn z výzkumné zprávy The real cost of our shoes, která přináší informace o produkčních a dodavatelských řetězcích tří významných světových obuvnických značek: Tod’s, Prada a Geox. Vydalo NaZemi 2017.
Výzkum provedený iniciativou Change Your Shoes (Obuj se do toho), který testoval 64 párů bot od 23 firem na přítomnost škodlivého šestimocného chromu v kožené obuvi. Výzkum proběhl ve 12 evropských zemích. Vydalo NaZemi 2016.
Výzkum provedený mezi 23 obuvnickými firmami. Jeho cílem bylo získat přehled o stavu sociální udržitelnosti v obuvnickém průmyslu. Vydala nezisková organizace NaZemi v rámci mezinárodní iniciativy Change Your Shoes (v ČR Obuj se do toho) v červenci 2016.
Shrnutí výzkumu Stitched up provedeného organizací NaZemi a Clean Clothes Campaign v roce 2015. Výzkum probíhal ve třech oděvních továrnách, a to Pleas Havlíčkův Brod, Vespa Prostějov a Bernhardt.
Celé znění výzkumu Stitched up provedeného organizací NaZemi a Clean Clothes Campaign v roce 2015. Výzkum probíhal ve třech oděvních továrnách, a to Pleas Havlíčkův Brod, Vespa Prostějov a Bernhardt.
Zkoumali jsme, kde a za jakých podmínek vyrábějí české firmy své outdoorové a sportovní vybavení. Firmy uvádíme pro lepší orientaci pod jejich nejznámějšími značkami.
Zúžená česká verze výzkumu realizovaného mezinárodní platformou Clean Clothes Campaign společně s nevládní organizací NaZemi. Vydáno v březnu 2014.