Tropické ovoce

Kdy jste si naposledy koupili v obchodě banán? Určitě to nebude dlouho - banány jsou totiž v Evropě jednoznačně nejoblíbenějším tropickým ovocem a ananasy jim v posledních letech šlapou v oblíbenosti na paty. 

Pod slupkou banánů a ananasů se neskrývá nic hezkého. Ničení životního prostředí, porušování lidských práv a mizerné mzdy za dlouhé a dlouhé hodiny náročné fyzické práce.

Proti porušování práv se nesmí protestovat

„Přišel jsem o nohu, když mě postřelil muž najatý firmou vlastníci naši plantáž. Proč? Stávkoval jsem spolu s ostatními, abychom zlepšili podmínky v naší práci."
Mauro Romero — Ekvádor

Přestože 80 % trhu s banány ovládá pouze pět největších firem – Dole, Del Monte, Chiquita, Fyffes a Noboa – většina z nich plantáže vůbec nevlastní a ovoce vykupují od svých subdodavatelů. Takový systém jim umožňuje zbavit se velmi snadno zodpovědnosti za porušování práv zaměstnanců plantáží. Obchod s banány tak následoval rostoucí světový trend – velké firmy realizují svou výrobu formou subdodávek v zemích s levnou pracovní silou, kde je snadné porušovat zákony nebo zde vůbec neexistují.

Většina banánů a ananasů je pěstována na rozsáhlých monokulturních plantážích v Latinské Americe a čím dál častěji i v západní Africe. Na rozdíl od tradičního postupu, kdy se ovoce pěstuje dohromady s jinými užitkovými rostlinami, způsobuje monokulturní pěstování plodin erozi půdy, snižování druhové rozmanitosti a vyžaduje také vysokou spotřebu agrochemikálií. Banány jsou tak po bavlně druhou chemicky nejvíce ošetřovanou plodinou na světě. Agrochemikálie ohrožují nejen přímo pracovníky na plantážích, ale znečišťují i vodu a půdu, a narušují tak celé ekosystémy. Mnohé z prostředků, které se na plantážích používají, patří mezi látky označené Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako nebezpečné.

Lidé zaměstnaní na plantážích pracují mnohdy v otřesných podmínkách. S pracovní dobou 10 až 12 hodin denně, často 6 dní v týdnu, v nesnesitelném vedru a většinou bez potřebné ochrany vůči agrochemikáliím dostávají pracovníci velmi nízký plat, který málokdy stačí na jídlo, oblečení pro celou rodinu a a školné pro děti. Výjimkou není ani zneužívání práce dětí a potlačování odborů, které by mohly hájit práva pracovníků – nezřídka dochází k neopodstatněnému propouštění, nátlakům nebo i vraždám. Čím dál častěji jsou pracovnice a pracovníci najímáni krátkodobě na časově omezenou smlouvu. Propustit je pak lze z důvodu jejich zapojení do odborů mnohem snáz.

Už víc než 60 let fair trade funguje jako účinný způsob zlepšování pracovních a životních podmínek drobných pěstitelů a pěstitelek či řemeslníků v tzv. rozvojových zemích. Od 80. let minulého století začaly být v rámci fair trade obchodovány i banány a v roce 1996 pak byly na trh uvedeny banány se známkou Fairtrade. Aktuální články s touto tematikou si můžete přečíst zde.

Fair trade má dopady i u jiných zemědělských komodit ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Podívejte se na interaktivní web Příběh banánu. Najdete v něm spoustu záběrů z plantáží, rozhovory s jejich zaměstnanci a proč není lehké vstoupit třeba v Kostarice do odborů a bojovat za lepší pracovní podmínky. Snímky a rozhovory nasbírali na reportážní cestě novináři a aktivisti z České republiky.


+ Zobrazit více

Kam dál?

Příběh banánu
Interaktivní web k práci na banánových plantážích v Kostarice a Panamě