Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Vše
Průzkum veřejného mínění provedený mezinárodní společností Nielsen týkající se ochrany lidských a pracovních práv společně se zajištěním práv spotřebitelů. Výsledky týkající se pouze České republiky.
Průzkum veřejného mínění provedený mezinárodní společností Nielsen týkající se ochrany lidských a pracovních práv společně se zajištěním práv spotřebitelů.
Výzkum italské pobočky Clean Clothes Campaign týkající se pracovních podmínek v oděvním průmyslu v Itálii.
Výzkum SOMO a ICN v pěti přádelnách a tkalcovnách v indickém státě Tamil Nadu. Říjen 2014.
Stručný infolist o situaci v oděvním průmyslu v Kambodži. Aktualizováno v říjnu 2014.
Brožura informuje o tom, za jakých podmínek vznikají naše oděvy a co mohou firmy, vlády i spotřebitelé pro změnu těchto podmínek udělat.
Stručný a přehledný infolist o living wage (důstojná mzda). Co to je důstojná mzda? Jak se vypočítává? Jaký je rozdíl oproti minimální mzdě? Atd.
Výzkum pracovních podmínek v oděvních továrnách ve vybraných zemích východní Evropy a Turecka.
Situace v oděvním průmyslu v souvislosti s pracovními podmínkami a mzdou.