Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Krátký materiál o světové produkce obuvi a hlavních problémech, které jsou s ní spojeny.
Stručný infolist o situaci v oděvním průmyslu v Kambodži. Aktualizováno v říjnu 2014.
Brožura informuje o tom, za jakých podmínek vznikají naše oděvy a co mohou firmy, vlády i spotřebitelé pro změnu těchto podmínek udělat.
Informační brožura poskytuje základní informace o globálních souvislostech mezi nadnárodními hračkářskými společnostmi, evropskými spotřebiteli a zaměstnanci továren na hračky, zejména v Číně. Podrobně popisuje problémy, které jsou s globalizovaným hračkářským průmyslem spojené, a představuje požadavky kampaně Víte, s čím si hrajete? i možnosti, jak se do kampaně zapojit.
Informační brožura mapuje proces výroby oděvů a problémy, které produkci provázejí. Brožura byla aktualizována v červnu 2011.